Brabant Crew Service

Profiel     Personeelsdiensten     Vacatures     Contact     Disclaimer

De op deze website getoonde informatie wordt door Brabantcrewservice met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Brabantcrewservice verstrekt door middel van deze website louter informatie over producten en diensten die door Brabantcrewservice worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. Brabantcrewservice aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het ononderbroken functioneren van deze website.

Hoewel Brabantcrewservice alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Brabantcrewservice niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden. Verwijzingen naar websites die niet door Brabantcrewservice worden onderhouden, zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Brabantcrewservice uiterst selectief is ten aanzien van de websites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot websites die niet door Brabantcrewservice worden onderhouden, wordt afgewezen.

De op deze website afgebeelde gegevens, daaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's waren- en dienstmerken, zijn eigendom van of in licentie bij Brabantcrewservice en worden beschermd door eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze website. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciŽle, privť-doeleinden. Het is de gebruiker van de website niet toegestaan de inhoud hiervan te vermenigvuldigen, door te sturen, verspreiden, distribueren of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Brabantcrewservice.
(c)2014-2015 Brabant Crew Service BV webdesign Devious